3mtrade.sk

o spoločnosti

O spoločnosti:

 

        Firma 3M TRADE s.r.o. je výrobno-obchodnou spoločnosťou ktorá vznikla  v roku 2013. Výrobná činnosť je zameraná najmä na výrobu plastových dielov vstrekovaním. Napriek relatívne krátkej existencii ponúkame 20 ročné skúsenosti v oblasti vstrekovania plastov.

- Ponúkame komplexný vývoj nových plastových dielov od návrhu dizajnu výliskov a vstrekovacích foriem až po samotnú výrobu plastových dielov. Na zákazku navrhneme a vyrobíme polohovacie a strižné prípravky aj odoberacie zariadenia pre automatizáciu.

- Na slovenskom trhu sme výhradny distribútor simulačného softwaru Cadmould 3D-F nemeckej firmy Simcon. Spolu s predajom ponúkame podporu a servis užívateľom softwaru Cadmould 3D-F. V neposlednom rade ponúkame spracovanie analýz vstrekovania plastov pomocou softwaru Cadmould 3D-F, taktiež poradenstvo v technologicko-materiálovej oblasti vstrekovania plastov.    

 

 

vyroba
vyroba

VÝROBA

 

 Naša výroba je zameraná na nasledovné činnosti:

 

     - Vstrekovanie plastov,

        ( ponúkame voľné výrobne kapacity na vstrekolise Arburg 270 C ) 

     - Návrh a výroba polohovacích a strižných prípravkov

     - Návrh a výroba vstrekovacích foriem

     - Návrh a výroba odoberacích zariadení (gripperov) pre automatizáciu

 

poradenstvo
poradenstvo

PORADENSTVO

 

  Firma 3M TRADE s.r.o. sa špecializuje na poradenstvo:

 

- Ponúkame zákazkové spracovanie analýz vstrekovania plastov v Cadmould 3D-F

- Konzultácie a poradenstvo v oblasti technológie vstrekovania plastov a konštrukcie vstrekovacích foriem

- Optimalizácia výrobných procesov, odstraňovanie vád na výliskoch, znižovanie odpadovosti

 

obchodné zastúpenie
obchodné zastúpenie

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE 

 Na slovenskom trhu sme výhradným distribútorom CAE softvéru Cadmould 3D-F na  simuláciu vstrekovania plastov. Cadmould 3D-F je produktom  nemeckej firmy Simcon,   je najúspešnejším európskym simulačným programom. Software vám pomôže posúdiť a optimalizovať konštrukciu plastových dielov a vstrekovacích foriem, navrhne vhodnú technológiu vstrekovania a dodá podklady pre ekonomické vyhodnotenie vaších zákazok.  Cadmould 3D-F vyniká predovšetkým rýchlosťou výpočtov, presnosťou simulačných výsledkov a jednoduchým ovládaním. Spolu s predajom softvéru ponúkame aj podporu jeho užívateľom, údržbu a všeobecnú technologicko-materialovú podporu. 

 

Naša ponuka softwaru firmy Simcon a jeho stručný popis: 

Cadmould 3D-F - Softvér pre analýzu a simuláciu vstrekovania plastov, vyžaduje bežný operačný systém Windows XP / Vista / Win 7/8.

Cadmould 3D-F ESSENTIALJednoduché používanie programu na výpočet plnenia, tlakového rozloženia, teplôt a doby chladenia.

Cadmould 3D-F RAPID - Analýza priebehu plnenia vstrekovacej formy. Cadmould 3D-F RAPID podporuje konštruktérov plastových dielcov.

Cadmould 3D-F FILL - Analýza plnenia tvarovej dutiny vstrekovacej formy vrátane analýzy kompletného vtokového systému, analýza viacnásobných a združených foriem.

Cadmould 3D-F PACK - Analýza fázy dotlaku vstrekovacieho cyklu, veľkosťi a doby dotlaku , doby cyklu a  prídržnej sily.

Cadmould 3D-F FIBER - Doplnkový modul pre simultánny výpočet orientáciu plniva s krátkym i dlhým vláknom, modul pre Cadmould 3D-F FILL alebo Cadmould 3D-F PACK.

Cadmould 3D-F COOL - Analýza teplôt na povrchu dutín a analýza temperačného systému. Optimalizovaný temperačný systém • menšie deformácie • skrátenie doby cyklu.

Cadmould 3D-F WARP - Analýza zmrštenia a deformácií, meranie vzdialeností dvoch bodov na povrchu dielu po zmrštení a deformácii (počítačová "Šublera"),  

Cadmould 3D-F WARP EXPERT - balik modulov Cadmould 3D-F FILL, Cadmould 3D-F PACK, Cadmould 3D-F FIBER a Cadmould 3D-F WARP.

 

kontakt
kontakt

KONTAKT:

 

3M TRADE s.r.o.

Čaklov 201

09435 Soľ

Slovenská republika

 

tel.: +421 905 411 099

 

IČO: 47403292

DIČ: 2023867318

 

e-mail: 3mtrade@3mtrade.sk

web: www.3mtrade.sk